(c) 2023 IGO - Toate drepturile rezervate.

IGO

awesome Image

Copyright © 2023 IGO Toate drepturile rezervate.

DESEURI RECICLABILE

Deseuri reciclabile

IGO  (fosta S.C. IGO SA GAESTI) a demarat inca din anul 2008 proiectul “implementarea sistemului integrat de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje din fluxul menajer (hartie-carton, folie, PET-uri, sticla)”, constituind un parteneriat cu Primaria Gaesti – IGO – ECO-ROM AMBALAJE Bucuresti.

In anul 2012, societatea a facut demersuri pe langa autoritatea  locala  si a obtinut asocierea cu Consiliul Local Gaesti in vederea realizarii serviciului de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje de hartie, carton, plastic si sticla. De asemenea au fost obtinuta  in folosinta, terenuri pentru amplasarea containerelor necesare colectarii selective ( HCL 16/09.03.2012).

In acest context, Eco-Rom Ambalaje  a  dezvoltat  si proiectul «  Harta Reciclarii »  realizat de organizatia neguvernamentala Viitor Plus, prin care publicul poate afla informatii utile, in special despre locurile unde populatia se poate debarasa de aceste deseuri, ca fiind un demers care va contribui la incurajarea cetatenilor sa se alature eforturilor noastre in cresterea performantei in domeniu.  Proiectul «  Harta Reciclarii »  ofera informatii despre colectarea separata a deseurilor in orasul Gaesti, proiect ce a functionat pana in anul 2020.

IGO   a continuat extinderea serviciilor de colectare separata si cresterea nivelului de participare a populatiei la aceste servicii , in realizarea obiectivelor de reciclare si valorificare pentru toti cei implicati in gestionarea deseurilor.

 Activitatea colectare/sortare si predare pentru reciclare si valorificare prin incinerare cu recuperae de energie a deseurilor, se desfasoara  in urmatoarele etape :

1. – colectare separata de la agentii economici cu care societatea are contracte in acest sens;

-colectare, sortare din gunoi rezultat din procesul de productie al diversilor agenti economici;

– colectare de la populatia din zona de blocuri; colectarea se realizeaza prin aport voluntar in puncte de colectare echipate cu recipiente de 1,1 mc pentru deseurile din hartie/carton, plastic/ metal si sticla, astfel:

– recipient culoare albastru pentru colectarea deseurilor de hartie-carton;

– recipient de culoare galben pentru colectarea deseurilor de plastic/metal;

– recipient de culoare verde pentru colectarea deseurilor de sticla.

Incepand cu martie 2022, am extins si in zona de case, colectarea “din poarta in poarta”,  distribuind saci albastri si galbeni pentru deseuri reciclabile, gratuit.

 2. Sortare pe categorii de deseu, respectiv pe culori, separarea fractiei marunte, murdare amestecate ce se preteaza valorificarii prin incinerare.

3. Balotarea pe categorii de deseu, cantarirea si depozitarea in vederea continuarii circuitului de reciclare.

4. Incarcarea in containere metalice 32-36 mc a deseurilor destinate valorificarii energetice si transportul cu autospecializatele societatii la incineratorul cu recuperare de energie.

Incarcarea balotilor de deseuri din ambalaje in mijloace de transport cu destinatia reciclatori finali.

Atat in primul caz, cat si in cel de-al doilea se intocmesc documentele de transport a incarcaturii, documente transmise ulterior catre un OIREP, evident dupa ce au fost vizate de reciclatorii finali.

 IGO si-a dimensionat amenajarile si dotarea tehnica astfel incat se vor putea procesa cantitati duble de deseuri din ambalaje fata de cele previzionate in anul 2020.