(c) 2023 IGO - Toate drepturile rezervate.

IGO

awesome Image

Copyright © 2023 IGO Toate drepturile rezervate.

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

IGO S.R.L. execută activitatea de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor 

publice, în condiţiile legii, în aria administrativ – teritorială a orasului Găești.

măturat – activitatea de salubrizare a localităţilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă sau de agrement ale aşezărilor urbane ori rurale;

spălarea străzilor – activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu 

instalaţii speciale,folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea 

îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare;

stropitul străzilor – activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spaţii de 

odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, 

în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţiriistării igienice a localităţilor 

şi evitării formării prafului;

 Întreținerea in stare salubra include: maturat manual, intretinerea curateniei permanent, golirea si intretienrea cosurilor stradale-inclusiv inlocuirea sacilor manajeri in ele

 Intretinerea in stare salubra este activitatea de salubrizare pe domeniul public și 

privat care îndepărtează, prin procedee manuale, depunerile grosiere normale sau accidentale de pe suprafeţele salubrizate: carosabil, spaţii verzi, alei pietonale și trotuare, inclusiv golirea si intretinerea cosurilor stradale.

Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice se executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;

c) controlul calităţii serviciului prestat;

d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

e) respectarea regulamentului serviciului aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

g) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat şi stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată.