(c) 2023 IGO - Toate drepturile rezervate.

IGO

awesome Image

Copyright © 2023 IGO Toate drepturile rezervate.

Doar împreună putem avea un oraș curat!

Facem colectarea deșeurilor menajere zilnic, pe trasee prestabilite, de la toți clienții, persoane fizice sau juridice. Traseele sunt stabilite în funcție de numărul persoanelor deservite, precum și de cantitățile de deșeuri pe care le produc. Deținem în acest sens mijloacele de colectare adaptate tuturor situațiilor, chiar și atunci când trebuie să ajungem în spații mai înguste.
Asigurăm recipiente de colectare în comodat pentru persoanele fizice și asociațiile de proprietari/locatari. Pentru persoanele juridice asigurăm recipiente de colectare în chirie.
Înlocuim gratuit componentele deteriorate ale recipientelor, chiar și recipientele de la persoanele fizice și asociațiile de proprietari/locatari.

În cazul persoanelor juridice, care dețin recipiente închiriate de la noi, înlocuirea se face tot gratuit; dacă recipientele deteriorate sunt proprietatea persoanelor juridice, ele se înlocuiesc, dar pentru utilizarea celor primite de la noi se va achita chiria corespunzătoare volumului respectiv.
Autospecialele care colectează deșeurile menajere nu au în atribuțiuni colectarea deșeurilor reciclabile, nici a deșeurilor “verzi” rezultate din curățarea spațiilor limitrofe imobilelor / grădini, nici a deșeurilor din lucrări de construcții sau a deșeurilor electronice și electrocasnice. Pentru fiecare scop există utilaje special destinate.

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

IGO  executa activitatea de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, în condiţiile legii, în aria administrativ – teritorială a orasului Gaesti.

Măturat – activitatea de salubrizare a localităţilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă sau de agrement ale aşezărilor urbane ori rurale;

Spălarea străzilor activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalaţii speciale,folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare;

Stropitul străzilor activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spaţii de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţiriistării igienice a localităţilor şi evitării formării prafului;

Întreținerea în stare salubră include: măturat manual, întreținerea curățeniei permanent, golirea și întrețienrea cosurilor stradale-inclusiv înlocuirea sacilor manajeri.  Întreținerea în stare salubră este activitatea de salubrizare pe domeniul public și privat care îndepărtează, prin procedee manuale, depunerile grosiere normale sau accidentale de pe suprafeţele salubrizate: carosabil, spaţii verzi, alei pietonale și trotuare, inclusiv golirea si intretinerea cosurilor stradale.

Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice se executa astfel încât să se realizeze:

  1. continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
  2. corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;
  3. controlul calităţii serviciului prestat;
  4. respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
  5. respectarea regulamentului serviciului aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
  6. prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
  7. asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat şi stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;