(c) 2023 IGO - Toate drepturile rezervate.

IGO

awesome Image

Copyright © 2023 IGO Toate drepturile rezervate.

În conformitate cu prevederile HG 856/2002:

–  Agenții economici care generează deșeuri au obligația să țină o evidență a gestiunii acestora, pentru fiecare tip de deșeu

– Gestiunea deșeurilor se întocmește lunar și se pune la dispoziția autorităților de protecția mediului la cererea acestora

– Evidența gestiunii deșeurilor trebuie transmisă anual Agenției Teritoriale pentru Protecția Mediului din județul unde este înregistrat sediul social al operatorului economic, in conformitate cu prevederile art. 48 din OUG 92/2021 privind gestiunea deșeurilor.

– Recomandăm ca transmiterea evidenței gestiunii deșeurilor să se facă pana pe 15 martie  anului următor celui de raportare.

 Va putem oferii solutii:

– Suport în întocmirea corectă a formularelor de încărcare/descărcare – Anexa nr.2 HG 856/2002.

– Suport în implementarea unui sistem performant de colectare separată și depozitare a deșeurilor generate în activitatea proprie.

– Instruirea angajaților în vederea:

– Codificării corecte a deșeurilor generate în activitățile propria

– Identificării și determinării corecte a ambalajelor .

– Eliminarea completă a situațiilor în care deșeurile reciclabile sunt preluate împreună cu deșeurile menajere.

Deşeurile din carton

Ştiați că: Fiecare tona de carton reciclat salveaza 17 copaci!?

Deşeurile din plastic

Ştiați că: Din doua recipiente de plastic (PET) se poate face un fular!?  Din 27 PET-uri se poate face un pulover!?

 

Deşeurile din sticlă

Ştiați că:  Prin reciclarea unui ambalaj de sticla se poate realiza un nou ambalaj de sticla!?  Sticla se reciclează la infinit!?

Program de colectare deseuri reciclabile:  (CLICK pe link)

Program de colectare deseuri menajere fractie umeda-reziduala (CLICK pe link).