(c) 2023 IGO - Toate drepturile rezervate.

IGO

awesome Image

Copyright © 2023 IGO Toate drepturile rezervate.

Regulament

Art. 1 Organizatorii campaniei

ASOCIATIA  ECOTIC, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 86, etaj 4, Sector 4,   CUI RO 18870966 cerere inregistrare dosar 6676/4/2006,  reprezentată de domnul Dragos Calugaru, Director General, denumită în continuare ECOTIC, desfasoara in perioada de 31.10.2022 – 19.11.2022, Campania de informare si colectare DEEE (deseuri de echipamente electrice si electronice) sub denumirea “GAESTI – ORASUL MEU CURAT”, timp in care acest regulament este valabil. Lista DEEE conform OUG 5 / 2015 este parte integranta a prezentului Regulament, conform Anexa 1.

Programul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toate persoanele care accepta si doresc sa participe. Programul urmareste informarea si constientizarea populatiei privind importanta colectarii separate a deseurilor de echipamente electrice si electronice si reciclarii acestora. 

Obiectivul primordial il constituie dezvoltarea unei atitudini responsabile a populatiei fata de deseuri, in special fata de deseurile de echipamente electrice. Programul include, pe langa latura informativ-educativa, si o componenta practica, aceea de colectare separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin oferirea catre populatie a solutiilor pentru colectarea separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Programului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament.. Programul va putea fi intrerupt in caz de forta majora, sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta participantii, cel putin prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro.

Art. 2 Aria de desfasurare si durata Programului “ GAESTI – ORASUL MEU CURAT”

Aria de desfasurare: Gaesti, jud. Dambovita

Campania se va desfasura in perioada de24.10.2022 – 19.11.2022, cu structura urmatoare:

– activitati de informare/promovare prin distributie de materiale informative: 24.10.2022 – 29.10.2022;

– activitati de colectare DEEE, in perioada  31.10.2022 – 19.11.2022:

  • la punctul de colectare: str. Independentei nr. 4, Găești, program 24/7
  • prin solicitare ridicare DEEE mari si voluminoase la numerele de telefon 0245 173 483. In cazul acesta o echipa IGO SRL se va deplasa si va ridica DEEE de la domiciliu in perioada 31.10.2022 – 13.11.2022, program L – V, interval orar 08:00 – 16:00

III. Premierea

Valoarea totala a premiilor este de 1398 lei TVA inclus (bec led Hoff 200 buc x 6,99 lei/buc)

Premierea consta in recompensarea celor ce predau DEEE, persoane fizice cu varsa de peste 18 ani, cu urmatorul mecanism: in momentul predarii a minim 15 kg DEEE  sau a mai multor DEEE cumulate in perioada campaniei desemnata, fie la punctele fixe, fie preluare DEEE voluminoase de la domiciliul solicitantilor, se primeste un premiu instant: 2 buc. becuri led;

IGO SRL, in calitate de operator asociati de date cu caracter personal pentru aceasta Campanie, au obligatia de a tine evidenta persoanelor care predau DEEE conform conditiilor prezentului regulament, conform Anexei 2 la Prezentul Regulament.

Art. 3 Litigii

Orice potentiale litigii aparute intre organizatori si participantii la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar, in caz de litigiu, de instantele competente din Bucuresti.

Art. 4 Disponibilitatea regulamentului Programului

Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarui participant pe site-urile www.ecotic.ro, sau la sediul celorlalti parteneri.

Art. 5 Protectia datelor cu caracter personal. Informare cu privire la datele personale prelucrate si drepturi.

5.1.      Dorim sa va asiguram ca Organizatorul respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, atat Legea 677/2001, cat si Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ca luam toate masurile pentru aplicarea practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.

5.2         Datele dvs. personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt: nume, prenume și semnătură. Ele se prelucrează în formă fizică (pe borderou) și electronică.

5.3      ECOTIC poate folosi poze in care apar participantii – persoane care predau DEEE – in urmatoarele scopuri: ca dovada ca s-au inmanat premiile, pentru promovarea rezultatelor Campaniei pe site-ul ECOTIC sau pagina de Facebook a ECOTIC, pentru a fi incluse in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva, newsletter etc.). Utilizarea fotografiilor in aceste scopuri se face pe maxim  2 ani.

5.4         Operatorul datelor cu caracter personal este Asociatia ECOTIC cu sediul in Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 48, sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii nr.86, et 4, sector 4, telefon 031 805 57 43, adresa de e-mail office@ecotic.ro.

5.5         Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC sunt dpo@ecotic.ro. Orice cereri referitoare la datele dvs. personale prelucrate de ECOTIC ca parte a acestei Campanii vor fi transmise la aceasta adresa de email.

5.6         Prelucram aceste date in conformitate cu consimtamantul dvs. exprimat odată cu completarea borderoului de predare-primire, exclusiv pentru scopul derulării Campaniei și al identificării câștigătorilor din cadrul Campaniei. Nu vom folosi datele dvs. pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioară.

5.7         În afara ECOTIC, alt operator asociat al datelor dvs. personale colectate în campanie este IGO SRL, care tine evidenta persoanelor care predau DEEE și ai căror angajați vor prelua borderourile de predare-primire prin care v-ați dat consimțământul să vă prelucrăm datele. IGO SRL este împuternicita de ECOTIC pentru prelucrarea datelor dvs. personale în această Campanie și ne-am asigurat prin contract cu acesta de respectarea celor mai înalte standarde de protecție a datelor personale.

5.8         ECOTIC nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație internațională.

5.9         Datele personale colectate în campanie se vor păstra vreme de 5 ani după finalizarea campaniei, în scopul demonstrării derulării sale și a premierii, cu privire la care Operatorul are un interes legitim. Mentionam ca autoritatile de mediu verifica modalitatea in care sunt colectate deseurile de echipamente electrice si electronice, conform legislatiei in vigoare (de pilda, Ordin 578/2006), iar ECOTIC este obligata sa prezinta dovezi cu privire la sursa si trasabilitatea deseurilor colectate.

5.10       Dumneavoastra aveti dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment. Din păcate, într-un astfel de caz nu veți mai putea participa la Campanie, având în vedere că nu am putea să vă identificăm și să vă contactăm pentru oferirea unui posibl premiu.

              Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul ECOTIC la dpo@ecotic.ro.

Data: 19.10.2022

Anexa 1

LISTA  CATEGORIILOR  DE  DEEE

(Conform anexei 4  din  OUG 5/2015)

1. Echipamente de transfer termic:

– Frigidere, congelatoare, distribuitoare automate de produse reci, echipamente de aer condiționat,  echipamente de dezumidificare,  pompe  de căldură, radiatoare cu ulei și alte echipamente de  transfer termic utilizând alte fluide decât apa pentru transferul termic.

2.  Ecrane monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cm2:

– Ecrane, televizoare, cadre foto LCD, monitoare, calculatoare portabile, calculatoare mici portabile.

4.  Echipamente de mari dimensiuni:

– Mașini de spălat rufe, uscătoare de haine, mașini de spălat veselă, mașini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate de  iluminat, echipamente de  reproducere a  sunetului sau imaginilor,  echipamente muzicale cu excepția orgilor instalate în lăcașe de cult, aparate de tricotat și țesut,  unități centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de mari dimensiuni, fotocopiatoare,  automate cu monede de mari dimensiuni, dispozitive medicale de mari dimensiuni, instrumente de supraveghere și control de mari dimensiuni, distribuitoare automate de produse și bancnote de mari dimensiuni, panouri fotovoltaice.

5.  Echipamente de mici dimensiuni:

– Aspiratoare, aparate de curățat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuțite electrice, fierbătoare de apă, ceasuri deșteptătoare și ceasuri de mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru  îngrijirea  părului și de îngrijire corporală, calculatoare de buzunar, aparate de radio, camere video, aparate  video, echipamente de înaltă fidelitate, instrumente muzicale, echipamente de reproducere a  sunetului sau imaginilor, jucării electrice și electronice, echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte electrice și electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni, instrumente de  supraveghere și control de mici dimensiuni, distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate.

6.  Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai  mare de 50 cm:

– Telefoane mobile, GPS, calculatoare  de buzunar, routere, calculatoare personale,  imprimante, telefoane