Servicii

         Activitatea firmei se desfășoară astfel încât să nu prezinte riscuri pentru sănătatea populației, pentru apă, aer, sol, faună și vegetație și să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut.

Politica IGO Găești:


  • Imbunătățirea continuă a serviciilor într-un mediu în care apărarea sănătății și a siguranței clienților și angajaților să fie prioritare;

         

  • Orientarea serviciilor către solicitările clienților;

         

  • Respectarea cerințelor legate de mediu, în scopul prevenirii poluării mediului;

         

  • Îmbunătățirea motivației angajaților și furnizorilor.

Măturat, întreținere căi publice

Colectare, transport și depozitare deșeuri municipale

Colectare, transport, valorificare, depozitare deșeuri din construcții și demolări

Deșeuri reciclabile – colectare, valorificare (folie, hârtie-carton, sticlă, cauciucuri, lemn, textile etc.)

Servicii vidanjare

Închirieri utilaje

IMOBILIARE – ÎNCHIRIERI:

      - terenuri;

      - spații comerciale;

      - birouri;

      - locuințe proprii;