Autorizații

        

S.C. IGO S.A. Găești deține:


 • Autorizația de mediu nr. 8230 din 26.05.2010, valabilă până la data de 26.05.2020, pentru funcționarea ca societate de salubrizare cu servicii de colectare și transport deșeuri nepericuloase (municipale și asimilabile).
  - vidanjarea apelor uzate - cod CAEN 3700;
  - transporturi rutiere de mărfuri – transport sol infestat cu produse petroliere - cod CAEN 4941;
  - colectarea și valorificarea deșeurilor metalice (feroase și neferoase) și nemetalice (hârtie-carton, mase plastice) - cod CAEN 3832;
  - colectarea acumulatorilor uzați - cod CAEN 3812.

          

 • Autorizația de mediu nr. 7895 din 18.02.2009, valabilă până la data de 18.02.2019, privind desfășurarea activității de colectare, transportul, sortare, tratare, stocare temporară a deșeurilor provenite din construcții și demolări, în vederea valorificării și eliminării – cod CAEN 3811, 3812, 3821, 3822, 4941, 4942 – la punctul de lucru în comuna Petrești, sat. Ionești, jud. Dâmbovița;

          

 • Licență nr. 4264 din 10.06.2018 emisă de A.N.R.S.C., valabilă până la data de 01.04.2019, pentru activitatea de de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori.

       

 • Licență nr. 4264 din 11.06.2018 emisă de A.N.R.S.C., valabilă până la data de 01.04.2019, pentru activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice;

       

 • Licență pentru transport rutier internațional de mărfuri nr. 0161565/15.01.2014 emisă de ARR, valabilă până la 14.01.2024;

  S.C. IGO S.A. Găești are documentat, implementat și menținut:

       

 • Sistemul de management al calității SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015);

       

 • Sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015);

       

 • Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale, conform cerințelor standardului SR OHSAS 18001:2007 (BS OHSAS 18001:2007).